Ytterdörrar och säkerhetsdörrar – en lönsam investering

En välisolerad ytterdörr – med eller utan glas – är en säker investering på lång sikt. I synnerhet om den befintliga dörren är en energitjuv.


Klassisk rödd ytterdörr

Tidstypisk ytterdörr i gäll färg ger upphov till en harmonisk kontrast mellan dörr och husfasad.

Ytterdörrar till villafastigheter skiljer sig avsevärt från dito till lägenheter, som i folkmun brukar kallas säkerhetsdörrar. Därmed inte sagt att ytterdörrar till villor dagtingar med tryggheten – även dessa kan köpas med tillbörlig lull-ull som sjutillhållarlås och titthål – men till saken hör nämligen att villainbrott sällan sker via dörren. Därmed är säkerhetsaspekten inte lika avgörande. Däremot är följande allmänna egenskaper viktiga hos ytterdörrar:

  • Ytterdörrar tillverkade helt i trämaterial är sällan täta. En bra dörr bör istället vara tillverkad av cellplast, som kringgärdas av ett yttre plåtskikt. På plåten monteras sedan det material som blir visuellt, nämligen panel eller målad skiva.
  • Moderna ytterdörrar är försedda med en glasruta för att maximera ljusinsläppet i den vanligtvis mörka tamburen. Tänk dock på att välja en dörr med energiglas; billiga dörrar har sällan glasrutor av den energimässigt bästa glaskvaliteten.
  • Granska ytterdörrens energimärkning och ljudisoleringskapacitet. För bullerutsatta villafastigheter är den senare egenskapen helt avgörande för livskvaliteten innanför dörren. Det går även att få tag på ljudisolerande ytterdörrar med glas; glastypen är i så fall en variant av isolerglas som också förekommer på flygplatser.
  • Tänk på att brandsäkerheten varierar stort mellan olika ytterdörrar. Många konsumenter värdesätter helt brandsäkra modeller. Välj en ytterdörr med brandklassningen EI2 30.
  • En ytterdörr kan, som ovan framgår, både larmas och förses med titthål, larm, dörrkedja och sjutillhållarlås. Fundera över vilka säkerhetsdetaljer som matchar dina specifika behov.

Säkerhetsdörrar till lägenhetsbostäder

Den typ av ytterdörrar som återfinns i flerbostadshus kallas traditionellt för säkerhetsdörrar. Denna typ av dörr måste testas och godkännas enligt standard SS-ENV 1627. Dörren består av en inre stålkärna som är svårforcerad. Låsanordningen varierar, men minst två parallella lås förekommer i regel. Sjutillhållarlåset tillsluts vanligtvis med nyckel såväl utifrån som inifrån. I valet av säkerhetsdörr bör man tänka på följande tekniska specifikationer:

  • Moderna säkerhetsdörrar har en ljudisoleringsklassning som anges i dB. En standarddörr isolerar 30 dB, medan en välisolerad modell kan reducera ljudnivån med uppemot 50 dB. På denna nivå kan man inte uppfatta skrik och höga buller i trapphuset när man befinner sig inne i lägenheten.
  • Välj en dörr med helgalvaniserad stomme av stål – på så sätt är den i princip skottsäker.
  • Kullagerförsedda gångjärn och dubbla karmar är ytterligare detaljer som förstärker dörrkonstruktionens kvalitet.

Dörrar i äldre fastigheter

Den som bor i bostadsrätt bör överväga att byta säkerhetsdörr när föreningen förhandlat fram mängdrabatt till hela föreningens dörrbestånd. Dörrarna kan nämligen vara uppemot tjugo procent billigare än motsvarande exemplar som köps enskilt. Den riktiga kostnadsposten gör sig emellertid gällande ifall säkerhetsdörren måste specialtillverkas för att kunna anpassas till en viss stil, t.ex. till den retrobetonade stil som återfinns i fastigheter från 1920-talet. Här handlar det vanligtvis om dubbeldörrar i massivt trä försedda med allehanda sniderier och prydnadsdetaljer. Prislappen för en specialtillverkad säkerhetsdörr kan lätt uppgå till 100 000 kronor.

Stil, säkerhet och isolering är nyckelord för en bra ytterdörr.