Säkerhetsdörr skyddar mot brand

Säkerhetsdörrar minskar inte inbrottsrisken i någon större utsträckning. Detta beror främst på att ytterst få inbrott sker via huvudingången. Däremot utgör säkerhetsdörren en viktig del av brandskyddet.


Äldre säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr i äldre flerbostadshus.

En säkerhetsdörr skyddar inte mot inbrott, eftersom ytterst få tjuvar vågar ta risken att bryta sig in via huvudingången i ett flerbostadshus. Säkerhetsdörren är således primärt ett skydd mot buller samtidigt som den hjälper till att förebygga brandspridning. Den som har en modern, brandklassad säkerhetsdörr kan räkna med att dörren vare sig släpper igenom brandlukt eller rök från trapphuset. Att byta ut en äldre trädörr mot en modern säkerhetsdörr kan således löna sig ur säkerhetssynpunkt. Ifall trädörren är ett originalexemplar i ett anrikt bostadshus med gamla detaljer, kan ett dörrbyte emellertid sänka värdet på bostaden. Som konsument tvingas man således prioritera mellan säkerhet och estetik.

Brandskydd i uppemot en timme

En modern säkerhetsdörr kan mota branden i grind i uppemot en timme. Vid en lägenhetsbrand som spridit sig till trapphuset, kan man således tryggt vänta inne i lägenheten tills räddningstjänsten ingriper. Generellt gäller dock att man bör hålla utkik efter svenska kvalitetsmärkningar. En dörr som blivit godkänd enligt den svenska klassificeringen SS-ENV 1627 håller högre standard än motsvarande EU-klassade dörr. Detta gäller både brand- och ljudisoleringsaspekten. Den senare anges alltid i dB direkt på säkerhetsdörren. En välisolerad säkerhetsdörr skyddar mot buller upp till 50 dB, vilket innebär att skrik och skrän i trapphuset inte sipprar in i lägenheten. Moderna säkerhetsdörrar säljs på förekommen anledning utan brevinkast, vilket alltså ytterligare bidrar till förbättrad bullerisolering.

Viktiga säkerhetsdetaljer

Dörrarnas motståndskraft mot inbrott avgörs i många fall på detaljnivå. Kraftiga dörrblad och brytskydd hör till de viktigaste säkerhetsdetaljerna. Dessa är inte särskilt kostsamma, men saknas ändå på många standarddörrar. Däremot bör man inte satsa på många och komplicerade låsanordningar; dylika kan rent av reducera säkerheten ifall man av någon anledning snabbt måste avlägsna sig från lägenheten. Det är i så fall viktigare att satsa på låsbara handtag än på sjutillhållarlås. Några ytterligare aspekter att ta i beaktande:

  • Altan- och balkongdörrar är mera attraktiva för tjuvar än själva huvudingången – i synnerhet om du bor på bottenplan. Se därför till att dessa har fullgod säkerhetsanordning.
  • En säkerhetsdörr som beställs via bostadsrättsföreningens styrelse, som förstått sig på att förhandla fram ett paketpris på ett stort antal exemplar, är billigare än motsvarande dörr som köps styckvis. Räkna med att dörren kostar från 10 000 kronor och uppåt. I sällsynta fall kan slutnotan landa på hela 40 000 kronor, men då ingår även en del karmjusteringar och extra upphängningar.
Rödmålad säkerhetsdörr

Detta iögonfallande exemplar sågar myten om att en säkerhetsdörr måste vara tråkig.

Säkerhetsdörrar är emellanåt försedda med skottsäkra stommar och gångjärn med kullager för lägsta tänkbara friktionsnivå. En del modeller är dessutom tilläggsisolerade för att klara av extrem kyla, eftersom temperaturen i trapphusen – särskilt i fastigheter som förvaltas av små, privata hyresvärdar – kan vara låg på nordliga breddgrader. Det spelar alltså stor roll om säkerhetsdörren ska installeras i en fastighet i Malmö, Stockholm eller Kiruna.

En säkerhetsdörr ska i första hand skydda mot brandrök och eld.