Välkomnande känsla med pardörr i entrén

En pardörr tar sig bäst uttryck som huvudingång till större villor. Dörrtypen är vacker att titta på och praktisk vid t.ex. inflyttningar, men den innebär ofta ett stort energibortfall.


Pardörr i mörkt trä

Mörk pardörr som punktmarkerar en ljus villafasad.

En pardörr är både elegant och välkomnande. De kan köpas i olika basmaterial – bland annat i aluminium, trä och titan. Pardörrarna kommer främst till sin rätt som entrédörrar, men kan även monteras vid altaningången. Bredden är praktisk i sådana sammanhang som kräver inflyttning av breda föremål – t.ex. är en pardörr nästan en förutsättning för att få in en flygel i bostaden. Några tips om detaljer hos pardörrar:

  • Pardörrar kan även monteras inomhus, t.ex. i valvutrymmena inuti bostäder med rum i fil. Dörrarna kan stå öppna när man eftersträvar en genomgående känsla av rymd i bostaden – och tillslutas ifall man får besök i form av t.ex. övernattningsgäster som tillfälligtvis behöver skärma av en del av bostaden.
  • Pardörrar kan köpas i modern tappning med hyfsade U-värden. Till saken hör dock att de värmeisolerande egenskaperna – föga förvånande – är något sämre hos pardörrar än hos enkla dito. Därför bör man begränsa antalet pardörrar i fastigheten om den i övrigt har en undermålig isoleringsnivå.
  • Pardörrar med stora glaspartier förstärker känslan av ljus. Det stora fönsterpartiet måste dock vara försett med isolerglas, allra helst i 3-glasformat.
  • Räkna med att betala dubbelt så mycket för en pardörr som för motsvarande enkla variant. I verkligheten blir emellertid prisskillnaden ännu större, eftersom pardörrar i regel måste måttbeställas. I praktiken kan priset skena iväg i princip obehindrat – t.ex. ifall man efterfrågar en fyra meter hög, måttanpassad innerdörr.

Pardörrar till valvpartier

Pardörr i massivt virke

Äldre pardörr med detaljinslag from romantiken.

Måttbeställda pardörrar kan formas utifrån kundens behov. T.ex. kan de anpassas för valvpartier och i sällsynta fall även oregelbundet utformade dörrar. Tänk dock på att ju fler avvikelser från standardmåtten som behöver utföras, desto dyrare blir i regel dörren. Som kund bör man försöka sätta ett övre kostnadstak innan man står hos återförsäljaren. Pardörrar i all ära, men man bör ställa sig frågan hur högt man faktiskt värdesätter de praktiska och estetiska aspekter som dörren är förknippad med.

Begagnade pardörrar i vintage

I skrivande stund är efterfrågan stor på begagnade pardörrar i äkta vintage. Särskilt trädörrar i jugendstil står högt i kurs hos köpare, som har siktet inställt på dörrar i originalutförande. Man vill helt enkelt bevara charmen hos en bostad med många originaldetaljer. Tänk dock på att äldre trädörrar är både stöldbegärliga och undermåliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Likaså är ljud- och värmeisolering i sämsta laget, varför de aldrig bör monteras som entrédörrar till villafastigheter. I flerbostadshus med uppvärmda trappuppgångar kommer de emellertid väl till sin rätt, eftersom temperaturskillnaden på båda sidor om ytterdörren därmed inte blir så stor.

Dubbelt välkomnande med pardörrar.